Επιστρώσεις δαπέδων με έκθεση σε έντονες καταπονήσεις

Τα δάπεδα στην βιομηχανία και στις εγκαταστάσεις παραγωγής υπόκεινται σε πολλαπλούς τύπους καταπονήσεων και ιδιαίτερα σε μηχανικές καταπονήσεις μέσω της κυκλοφορίας των περονοφόρων οχημάτων, των μηχανημάτων ή των κραδασμών μέσω των αντικειμένων που πέφτουν.

Στα δάπεδα από σκυρόδεμα που υπόκεινται σε τέτοιες καταπονήσεις εφαρμόζεται το αυτοεπιπεδούμενο βιομηχανικό δάπεδο KÖSTER LF-VL.

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι προετοιμασμένο, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από όλες τις ουσίες που παρεμποδίζουν την πρόσφυση. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το αστάρι KÖSTER LF-BM (όταν υπάρχει υγρασία στην πλάκα ή κάτω από αυτήν εφαρμόζεται το αστάρι KÖSTER VAP I 2000) και ως τελική επίστρωση εφαρμόζεται το KÖSTER LF-VL.

Η τελική στρώση μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε διάφορες διαβαθμίσεις αντιολισθηρότητας με επίπαση χαλαζιακής άμμου ή με τελικές στρώσεις διαφόρων τύπων.

Επιπροσθέτως, το σύνολο του συστήματος μπορεί να τοποθετηθεί με υλικά χαμηλών εκπομπών σε πτητικά (VOC) σύμφωνα με τις οδηγίες του AgBB και μπορεί επομένως να τοποθετηθεί σε ευαίσθητους εσωτερικούς χώρους όπως σχολεία ή νοσοκομεία.

Προσέχετε πάντοτε τις προδιαγραφές των υλικών και τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America