Στεγανοποίηση κάτω από την πλάκα θεμελίωσης

1 Αστάρι
KÖSTER Polysil TG 500
2 Στεγανωτικό υλικό
KÖSTER Deuxan 2C
KÖSTER Deuxan 2C (UK)
3 Ενσωμάτωση πλέγματος
KÖSTER Glass Fiber Mesh
4 Στρώμα ολίσθησης

5 Διαμόρφωση κοίλων ακμών
KÖSTER Repair Mortar Plus
6 Προστασία στεγανωτικού υλικού
KÖSTER NB 1 Grey

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα στεγανοποίησης σε νέα κατασκευή περιλαμβάνει στεγανοποίηση της πλάκας δαπέδου. Σε σύγκριση με την εφαρμογή στην κορυφή της πλάκας από σκυρόδεμα, η τοποθέτηση του στρώματος στεγανοποίησης κάτω από την πλάκα θεμελίωσης κρατά το υπόστρωμα στεγνό και το σκυρόδεμα παρέχει καλύτερη θερμομόνωση.

Αρχικά εφαρμόζεται ένα αστάρι όπως το KÖSTER Polysil TG 500 στο καθαρό, υγιές και στερεό υπόστρωμα. Το KÖSTER Polysil TG 500 είναι ένα πρότυπο αστάρι που αδρανοποιεί τα υπάρχοντα άλατα στο υπόστρωμα, σταθεροποιεί το υπόστρωμα και αποδίδει καλύτερη πρόσφυση μεταξύ της στεγάνωσης και του υποστρώματος.

Η κύρια στεγάνωση της περιοχής KÖSTER Deuxan 2C εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με το γυάλινο πλέγμα KÖSTER ενσωματωμένο στο πρώτο φρέσκο ​​στρώμα. Συνιστάται γενικά να ενσωματώνετε το γυάλινο πλέγμα KÖSTER μεταξύ των στρωμάτων, καθώς παρέχει εύκολο έλεγχο του πάχους στρώματος και απορροφά τις δυνάμεις που δημιουργούνται από τις κινήσεις του κτηρίου.

Πριν από την σκυροδέτηση της πλάκας θεμελίωσης, πρέπει να τοποθετηθεί PE-Foil σε δύο στρώματα για να λειτουργήσει προστατευτικά μεταξύ του στεγανοποιητικού υλικού και του σκυροδέματος. Το στρώμα στεγανοποίησης πρέπει να προστατεύεται, π.χ. από ένα στρώμα από μη ενισχυμένο σκυρόδεμα. Η κατακόρυφη στεγανοποίηση συνδέεται με το πλαϊνό στρώμα στεγανοποίησης κάτω από την πλάκα θεμελίωσης. KÖSTER Deuxan 2C πρέπει να τοποθετηθεί στην περιοχή σύνδεσης ή να εφαρμοσθεί KÖSTER WP Mortar.

Προσέχετε πάντοτε τις προδιαγραφές των υλικών και τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America