Στεγανοποίηση σήραγγας

Οι σήραγγες που αποτελούνται από στοιχεία σωληνώσεων που κατασκευάζονται με διάνοιξη με προστατευτική ασπίδα ή διάνοιξη ολομέτωπης κοπής (TBM) αποτελούν την πλέον προηγμένη μέθοδο που χρησιμοποιείται στην κατασκευή σήραγγας. Ωστόσο, παρά την βαριά ενίσχυση, μπορεί να εμφανιστούν ρωγμές στην επιφάνεια του σκυροδέματος λόγω της υψηλής πίεσης που αναπτύσσεται από τις υδραυλικές καταπονήσεις στα στοιχεία του σωλήνα. Προκειμένου να αποφευχθεί η διείσδυση του νερού στο στοιχείο που θα έχει ως αποτέλεσμα την διάβρωση του οπλισμού, οι ρωγμές σφραγίζονται με τυποποιημένες μεθόδους ενέματος. Δεδομένου ότι οι ρωγμές μπορούν να θεωρηθούν στατικές, θεωρείται κατάλληλη η χρησιμοποιήση υλικών που λειτουργούν σαν γέφυρα πρόσφυσης και σαν δομικά συγκολλητικά.

Ένα άλλο κοινό πρόβλημα στην κατασκευή της σήραγγας είναι η μερική αστοχία της εξωτερικής σφράγισης και η συνεπακόλουθη διαρροή του νερού μέσω των ενώσεων των σωληνωτών στοιχείων. Πολύ συχνά η ενεμάτωση τύπου κουρτινών πίσω από το δομικό στοιχείο είναι η επιλεγμένη μέθοδος επισκευής. Δημιουργείται ένας κάνναβος οπών διάτρησης στο δομικό στοιχείο και εφαρμόζεται το ένεμα. Το ένεμα στερεοποιεί τα παρακείμενα στρώματα του εδάφους και στεγανοποιεί το δομικό στοιχείο από το πίσω μέρος.

Προσέχετε πάντοτε τις προδιαγραφές των υλικών και τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America