Εξωτερική στεγανοποίηση υπογείου με συστήματα στεγάνωσης ασφαλτικής βάσεως

1 Αστάρι
KÖSTER Polysil TG 500
2 Στεγάνωση διόδων σωληνώσεων
KÖSTER KB-Flex 200
3 Preparing wall/floor junctions
KÖSTER NB 1 Grey
4 Installing fillets
KÖSTER Repair Mortar Plus
5 Waterproofing layer
KÖSTER Deuxan 2C
KÖSTER Deuxan 2C (UK)
6 Reinforcement
KÖSTER Glass Fiber Mesh
7 Protection of the waterproofing layer
KÖSTER SD Protection and Drainage Sheet 3-400

Η χρήση ασφαλτικών προϊόντων είναι μια βασική μέθοδος για τη θετική πλευρική στεγάνωση των υπογείων. Τα συστήματα εφαρμόζονται σε μορφή πάστας και συνεπώς είναι μονολιθικά και χωρίς αρμούς. Είναι εύκολα και ασφαλή στη χρήση και έχουν ιδιότητες γεφύρωσης ρωγμών. Σε καθαρά, συμπαγή, σταθερά, ανόργανα υποστρώματα χωρίς γύψο, το KÖSTER Polysil TG 500 εφαρμόζεται ως αστάρι. Αυτό αδρανοποιεί τα άλατα που υπάρχουν στο υπόστρωμα και το υπόστρωμα σταθεροποιείται. Κατά την προετοιμασία στεγάνωσης πάνω από παλαιές ασφαλτικές επικαλύψεις, χρησιμοποιείται το KÖSTER Bitumen Primer.

Οι δίοδοι των σωληνώσεων και των καλωδίων σφραγίζονται με το μόνιμα πλάστιμο στόκο KÖSTER KB-Flex 200 και προστατεύονται από ένα στρώμα KÖSTER KB-Fix 5. Εναλλακτικά, αυτές οι περιοχές μπορούν να ενισχυθούν με ένα αναλόγου πάχους σφραγιστικό ή με φλάντζες.

Για την προστασία από την διείδυση νερού πίσω από το κάτω όριο στεγανοποίησης αναμειγνύεται KÖSTER NB 1 Grey με KÖSTER NB 1 Flex και εφαρμόζεται πρώτα. Για την αποφυγή τάσεων διάρρηξης της στεγανοποίησης, οι ενώσεις τοίχου / δαπέδου διαμορφώνονται επιμελώς σε κοίλο σχήμα.

Η κύρια στεγανοποίηση της περιοχής επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας το KÖSTER Deuxan 2C σε δύο στρώσεις οι οποίες εφαρμόζονται με σπάτουλα. Το KÖSTER Deuxan Professional μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκασμό. Για μεγαλύτερη ευκολία χειροκίνητης εφαρμογής, χρησιμοποιήστε το KÖSTER Bikuthan 1C ή 2C. Η προσθήκη υαλοϊνών KÖSTER συνιστάται σε όλες τις πυκνές σφραγιστικές μεμβράνες και σε όλες τις εφαρμογές. Αυτό επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του πάχους της επικάλυψης και απορροφά με ασφάλεια τις κινήσεις του κτηρίου.

Πριν από το μπάζωμα της θετικής πλευράς η στεγάνωση πρέπει να προστατεύεται από μηχανικές βλάβες, προστασία την οποία προσφέρει το φύλλο προστασίας και αποστράγγισης KÖSTER SD Drainage Sheet.

Προσέχετε πάντοτε τις προδιαγραφές των υλικών και τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America