Εξωτερική στεγανοποίηση υπογείου με έγχυση σε κάνναβο ("τύπου κουρτίνας")

Εξωτερική στεγανοποίηση του υπογείου από το εσωτερικό του κτηρίου, γίνεται; Βεβαίως!
Σε περίπτωση ανακαίνισης δεν είναι πάντοτε δυνατό να αποκαλύπτονται τα εξωτερικά τοιχώματα του  υπογείου με εκσκαφή. Για παράδειγμα, όταν η περιοχή που πρόκειται να ανασκαφεί είναι χτισμένη, ή όταν τα προβλήματα της κυκλοφορίας εμποδίζουν την ανασκαφή, ή όταν το οικονομικό κόστος της ανασκαφής θεωρείται υπερβολικά υψηλό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πρώτα να σκεφτείτε την εσωτερική στεγάνωση του υπογείου (εσωτερική στεγάνωση αρνητικών πιέσεων), αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε ιστορικά κτήρια ή κτήρια με ειδικές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, αυτό μπορεί να μην είναι επιθυμητό ή επιτρεπτό.

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατή η έγχυση KÖSTER Gel Injection G4 σε διάταξη καννάβου:
Η ρητίνη εγχέεται μέσω του τοιχώματος από το εσωτερικό προς το εξωτερικό. Η ρητίνη αντιδρά με το νερό και δημιουργεί ένα αδιάβροχο, ελαστικό και ισχυρό υγρομονωτικό στρώμα από την εξωτερική πλευρά του κτηρίου. Η έγχυση πραγματοποιείται με την ειδική αντλία δύο συστατικών KÖSTER Acrylic Gel Pump και μέσω των κατοχυρωμένων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διανομέων KÖSTER. Το υλικό έγχυσης διασκορπίζεται στο εξωτερικό τοίχωμα και σε σύντομο χρονικό διάστημα αντιδρά με το νερό, προκύπτοντας έτσι το στρώμα στεγανοποίησης.

Μια εναλλακτική μέθοδος είναι η έγχυση της KÖSTER Gel Injection G4 στο ίδιο το δομικό στοιχείο. Αυτή είναι η αποκαλούμενη "έγχυση περιοχής" και είναι δυνατή σε πορώδη ή κοίλα δομικά υλικά. Σε αυτή την περίπτωση, η KÖSTER Gel Injection G4 αντιδρά επίσης με οποιοδήποτε νερό που υπάρχει για να σχηματίσει ένα αδιάβροχο, ελαστικό και ισχυρό υγρομονωτικό στρώμα.

Προσέχετε πάντοτε τις προδιαγραφές των υλικών και τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America