Στεγανοποίηση σε εξώστες και δώματα με συστήματα ορυκτής βάσεως

1 Επισκευή σκυροδέματος
KÖSTER Betomor Multi A
2 Προστασία σκυροδέματος
KÖSTER Acrylic Paint
KÖSTER C-Coat
KÖSTER Silicone Paint White
3 Αστάρι
KÖSTER Polysil TG 500
4 Διαμόρφωση κοίλων ακμών
KÖSTER WP Mortar
5 Στεγάνωση ενώσεων τοίχου / δαπέδου
KÖSTER Superfleece 10 cm / 120 g
6 Στεγανωτικό υλικό
KÖSTER 21
KÖSTER NB Elastic Grey
KÖSTER NB Elastic White

Η στεγανοποίηση σε εξώστες και δώματα με συστήματα ορυκτής βάσεως πραγματοποιείται με το KÖSTER NB Elastic (λευκό ή γκρι) το οποίο έχει χαρακτηριστικά γεφύρωσης ρηγματώσεων, ή με το KÖSTER 21. Η στεγάνωση είναι ανθεκτική σε κυκλοφορία πεζών και μπορεί να καλυφθεί με πλακάκια. Έχει επίσης πολύ καλή πρόσφυση σε νωπά υποστρώματα.

Πριν την τοποθέτηση του στεγανοποιητικού υλικού, η προετοιμασία και η σκλύρηνση του υποστρώματος γίνεται με το αστάρι KÖSTER Polysil TG 500. Στις ενώσεις δαπέδου / τοίχου εφαρμόζεται μια στρώση του KÖSTER WP Mortar. Στα σημεία αυτά, καθώς επίσης και σε όλες τις περιοχές που ενδέχεται να παρουσιάσουν ρηγματώσεις, ενσωματώνεται το KÖSTER Flex Fabric στην πρώτη στρώση του στεγανοποιητικού υλικού, όσο ακόμα αυτό είναι νωπό.

Οι εργασίες επισκευής σκυροδέματος πραγματοποιούνται με το KÖSTER Betomor Multi A. Η επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να καθαριστεί μηχανικά για να εξασφαλίσουμε ένα στερεό υπόστρωμα. Ο οπλισμος πρέπει να καθαριστεί καλά από την σκουριά με αμμοβολή. Σε περίπτωση σοβαρής ζημιάς θα πρέπει να γίνει ενίσχυση του οπλισμού.

Μικρές βλάβες στην επιφάνεια του σκυροδέματος μπορούν να επισκευασθούν με το KÖSTER C-Coat και η βαφή μπορεί να γίνει με το KÖSTER Silicone Paint White.

Προσέχετε πάντοτε τις προδιαγραφές των υλικών και τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America