Σύστημα περιορισμού της υγρασίας

1 Υγρό σκυρόδεμα με υψηλή αλκαλικότητα

2 Φράγμα υδρατμών
KÖSTER VAP I 2000
KÖSTER VAP I 2000 FS
KÖSTER VAP I 2000 UFS
3 Επίστρωση δαπέδου
KÖSTER LF-VL
KÖSTER PS Flex

Η διείσδυση της υγρασίας στις πλάκες σκυροδέματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα συστήματα δαπέδων που θα τοποθετηθούν. Υψηλές συγκεντρώσεις υγρασίας και αλκαλικότητας (τα επίπεδα προσδιορίζονται μέσω δοκιμών) μπορεί να οδηγήσουν στην υποβάθμιση των υλικών συγκόλλησης των δαπέδων και στην αποκόλληση των επιστρώσεων με οσμωτική δράση. Ακόμη και με σχετικά χαμηλές εκπομπές υγρασίας (MVER), η αυξημένη αλκαλικότητα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και τα πιο ισχυρά συγκολλητικά δαπέδων. Για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα, στην πλάκα σκυροδέματος θα πρέπει να εφαρμοστεί ως αστάρι ένα υλικό που θα συνδεθεί ισχυρά με το σκυρόδεμα κάτω από αυτές τις πολύ αντίξοες συνθήκες.

Το KÖSTER VAP I 2000 είναι ένα ειδικό υλικό που ικανοποιεί όλες αυτές τις απαιτήσεις. Έχει πολύ χαμηλή διαπερατότητα (ASTM E96 υγρό: .04-.09), έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά πρόσφυσης και είναι ανθεκτικό σε παρατεταμένη υψηλή αλκαλικότητα (pH 14). Το σύστημα περιορισμού υγρασίας KÖSTER VAP I 2000 εφαρμόζεται σε υποστρώματα από συμπαγές σκυρόδεμα, τα οποία είναι απαλλαγμένα από ουσίες που παρεμποδίζουν την πρόσφυση. Μετά την ωρίμανση, μπορεί να εφαρμοστεί ένα στρώμα επικάλυψης (π.χ. το KÖSTER LF-VL) ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος τελικού δαπέδου. Εάν απαιτείται η δημιουργία επιπλέον υποστρώματος, χρησιμοποιήστε το KÖSTER SL Premium μαζί με το αστάρι KÖSTER VAP I 06 Primer πάνω από το σύστημα περιρισμού της υγρασίας.

Προσέχετε πάντοτε τις προδιαγραφές των υλικών και τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America