Στεγανοποίηση δωμάτων με μηχανικά στερεωμένες μεμβράνες

1 Υπόστρωμα

2 Vapor Barrier
KÖSTER Vapor Barrier FR
3 Insulation

4 KÖSTER TPO Membrane
KÖSTER ECB 2.0
KÖSTER TPO 1.5
KÖSTER TPO 1.8
KÖSTER TPO 2.0

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος τοποθέτησης των μεμβρανών TPO είναι μέσω της μηχανικής στερέωσης. Η μεμβράνη στερεώνεται μηχανικά στη δομή του δώματος, η οποία μπορεί να αποτελείται είτε από ξύλινη επένδυση, τραπεζοειδή φύλλα ή από πλάκα σκυρόδεματος. Η μεμβράνη είναι γενικά στερεωμένη μέσω της θερμομόνωσης, η οποία απαιτεί ιδιαίτερους συνδετήρες.

Η επικάλυψη των μεμβρανών εμποδίζει τη διείσδυση του νερού στην εφαρμογή. Λόγω της μεγάλης συμβατότητάς της με διάφορα υλικά όπως η πίσσα, η μεμβράνη KÖSTER TPO είναι κατάλληλη και για την ανακαίνιση των στεγανώσεων των δωμάτων. Για παράδειγμα, η μεμβράνη KÖSTER TPO μπορεί να στερεωθεί απευθείας στο υπόστρωμα χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθεί το παλαιό σύστημα στεγανοποίησης αρκεί το υπόστρωμα να είναι άθικτο.

Η μηχανική στερέωση επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση και παρέχει υψηλή αντοχή στα φορτία ανέμου χωρίς να τοποθετείται επιπλέον φορτίο στο σύστημα στεγάνωσης. Έτσι, η δομή της οροφής είναι σχετικά ελαφριά σε βάρος. Επιπλέον, η μηχανική στερέωση εγγυάται ότι η μεμβράνη δεν θα γλιστρήσει, ακόμη και σε κεκλιμένες στέγες. Με την μηχανική στερέωση μπορούμε να έχουμε πράσινα δώματα ακόμη και σε κεκλιμένες στέγες.

Προσέχετε πάντοτε τις προδιαγραφές των υλικών και τις αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America