Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων - ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) - τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Αγαπητέ χρήστη,

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στις ιστοσελίδες της KÖSTER BAUCHEMIE AG. Σας ευχαριστούμε και για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας, την ομάδα των εταιρειών μας, τα προϊόντα μας, τις πληροφορίες μας και τις υπηρεσίες μας.

Η προστασία του απορρήτου σας κατά τη χρήση των ιστοτόπων της KÖSTER BAUCHEMIE AG είναι σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, ενεργούμε σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων.

 

1. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της εταιρείας
Αυτές οι πληροφορίες προστασίας δεδομένων ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων από:

Υπεύθυνος: Köster Bauchemie AG, Dieselstr. 1-10, 26607 Aurich, Γερμανία

Email: info@koester.eu

Τηλέφωνο: +49 (0) 4941 - 9709-0

Φαξ: +49 (0) 4941 - 9709-40

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της KÖSTER BAUCHEMIE AG στην παραπάνω διεύθυνση, κ. Udo Gleich, ή στο privacy-policy@koester.eu

 

2. Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και είδος και σκοπός της χρήσης τους
α) Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας www.koester.eu και τους ξαναδιευθυνόμενους τομείς (δείτε παρακάτω), το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας στέλνει αυτόματα πληροφορίες στον διακομιστή για τον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής. Οι ακόλουθες πληροφορίες καταγράφονται χωρίς την παρέμβασή σας και αποθηκεύονται μέχρι να διαγραφούν αυτόματα:

Διεύθυνση IP του αιτούντος υπολογιστή,
Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης,
Το όνομα και η διεύθυνση URL του ληφθέντος αρχείου,
Δικτυακός τόπος από τον οποίο γίνεται η πρόσβαση (διεύθυνση URL παραπομπής),
το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε και, κατά περίπτωση, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης.
Τα αναφερόμενα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

Εξασφαλίζοντας την ομαλή σύνδεση της ιστοσελίδας,
Εξασφαλίζοντας την άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας,
Αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος καθώς και
Για άλλους διοικητικούς σκοπούς.
Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 του GDPR. Το νόμιμο συμφέρον μας απορρέει από τους προαναφερθέντες σκοπούς συλλογής δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέξαμε για να καταλήξουμε σε προσωπικά συμπεράσματα.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies και υπηρεσίες ανάλυσης όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Λεπτομερέστερες εξηγήσεις θα βρείτε στις ενότητες 4 και 5 αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

 

β) Κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας
Εάν έχετε ρητά συμφωνήσει σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 (α) GDPR, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικό δελτίο σε τακτική βάση. Το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας επαρκούν για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου.

Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα μέσω ενός συνδέσμου στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας για μη εγγραφή σε οποιαδήποτε στιγμή ανεπίσημα στο newsletter@koester.eu

 

γ) Ενώ χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας μας, τη φόρμα επικοινωνίας με το σεμινάριο και το ηλεκτρονικό κατάστημα
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σας προσφέρουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρέχεται στην ιστοσελίδα. Χρειαζόμαστε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου, ώστε να γνωρίζουμε ποιος έστειλε το αίτημα και ότι μπορεί να απαντήσει και να το επεξεργαστεί. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παρέχονται προαιρετικά. Τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να επικοινωνήσουν μαζί μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1. (α) GDPR βάσει της εθελοντικής σας συγκατάθεσης. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέξαμε για τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας θα διαγραφούν αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της ερώτησής σας, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή τον τερματισμό της επιχειρηματικής σχέσης. Οι περίοδοι νόμιμης διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

 

3. Μετάδοση δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω. Για να σας υποστηρίξουμε στο αίτημά σας, θα διαβιβάσουμε την ερώτησή σας στους αντίστοιχους συνεργάτες του συστήματος και τους συνεργάτες πωλήσεων της KÖSTER. Θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν:

έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 (α) GDPR,
η γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 του GDPR είναι απαραίτητη για την άσκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων και δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποθέσουμε ότι έχετε ένα υπερισχύον συμφέρον που αξίζει να προστατεύσετε από τη μη γνωστοποίηση των δεδομένων σας,
σε περίπτωση που υφίσταται νομική υποχρέωση για τη μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 (γ) GDPR, και
αυτό είναι νομικά επιτρεπτό και απαιτείται από το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 (B) του DGPR για την επεξεργασία των συμβατικών σχέσεων μαζί σας.
Η εταιρεία μας εξετάζει τακτικά το πιστωτικό σας ιστορικό κατά τη σύναψη σύμβασης και σε ορισμένες περιπτώσεις όπου υπάρχει έννομο συμφέρον. Συνεργαζόμαστε με την Creditreform (Creditreform Leer Bolte KG, Hauptstraße 16, 26789 Leer), από την οποία λαμβάνουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Για το σκοπό αυτό θα στείλουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην Creditreform. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στο Creditreform μπορείτε να βρείτε στο λεπτομερές ενημερωτικό δελτίο "Creditreform Information σύμφωνα με το άρθρο 14 EU-DSGVO (βλέπε παράρτημα 1) ή στη διεύθυνση https://en.creditreform.de/navigations/content-footer/ privacy-privacy-declaration.html
 

4. Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Αυτά είναι μικρά αρχεία που δημιουργεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας (φορητό υπολογιστή, tablet, smartphone κ.λπ.) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στην τελική συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς, trojans ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο cookie που προκύπτει σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την ειδικά χρησιμοποιούμενη τερματική συσκευή. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα γνωρίζουμε αμέσως την ταυτότητά σας. Η χρήση των cookies εξυπηρετεί, αφενός, την πιο ευχάριστη χρήση της προσφοράς μας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τα αποκαλούμενα cookie περιόδου σύνδεσης για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφθεί μεμονωμένες σελίδες του ιστότοπού μας. Αυτά θα διαγραφούν αυτόματα μετά την αναχώρηση από τον ιστότοπό μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε επίσης προσωρινά cookies που είναι αποθηκευμένα στην τελική σας συσκευή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να βελτιστοποιήσετε τη φιλικότητα προς τον χρήστη. Αν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, θα αναγνωρίσει αυτόματα ότι έχετε ήδη βρεθεί μαζί μας και ποιες καταχωρήσεις και ρυθμίσεις έχετε κάνει, ώστε να μην χρειάζεται να τις εισάγετε ξανά.

Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούμε cookies για να καταγράψουμε στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας μας και να την αξιολογήσουμε για εσάς με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας (βλ. Ενότητα 5). Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε αυτόματα όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τα cookies απαιτούνται για τους προαναφερθέντες σκοπούς, προκειμένου να προστατευθούν τα νόμιμα συμφέροντά μας και αυτά των τρίτων σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 στ) GDPR. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να μην αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies ή να εμφανίζεται πάντα ένα μήνυμα πριν δημιουργηθεί ένα νέο cookie. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να οδηγήσει στην προϋπόθεση ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

 

5. Εργαλεία ανάλυσης
α) Εργαλεία παρακολούθησης
Τα μέτρα παρακολούθησης που αναφέρονται κατωτέρω και χρησιμοποιούνται από εμάς εκτελούνται με βάση το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 στ) GDPR. Με τα μέτρα παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και είναι συνεχώς βελτιστοποιημένος. Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούμε τα μέτρα παρακολούθησης για να καταγράψουμε στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας μας και να την αξιολογούμε με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας. Αυτά τα συμφέροντα πρέπει να θεωρούνται νόμιμα κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης. Οι αντίστοιχοι στόχοι επεξεργασίας δεδομένων και κατηγορίες δεδομένων μπορούν να βρεθούν στα αντίστοιχα εργαλεία παρακολούθησης.

β) Google Analytics
Για σκοπούς σχεδιασμού με γνώμονα τη ζήτηση και συνεχούς βελτιστοποίησης των σελίδων μας, χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Αμφιθέατρο Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, στο εξής "Google"). Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται ψευδώνυμα δημιουργούμενα προφίλ χρηστών και χρησιμοποιούνται cookies (βλ. Σημείο 4). Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, όπως

Τύπος / έκδοση προγράμματος περιήγησης,
το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα,
URL διεύθυνσης παραπομπής (η σελίδα που επισκεφτήκατε προηγουμένως),
Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή που έχει πρόσβαση (διεύθυνση IP),
Ώρα του αιτήματος διακομιστή,
μεταφέρονται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου, για την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες του δικτυακού τόπου και για την παροχή περαιτέρω υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του Διαδικτύου για σκοπούς έρευνας αγοράς και σχεδιασμού προσανατολισμένης στη ζήτηση αυτών των σελίδων του Διαδικτύου. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε τρίτους εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή αν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για λογαριασμό της εταιρείας. Σε καμία περίπτωση η διεύθυνση IP σας δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα από την Google. Οι διευθύνσεις IP είναι ανώνυμες έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ανάθεση, (IP masking). Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο σημειώστε ότι εάν το κάνετε αυτό, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Επίσης, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google, μεταφορτώντας και εγκαθιστώντας ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης (https: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = el). Ως εναλλακτική λύση στο πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης, ειδικά για προγράμματα περιήγησης σε κινητές συσκευές, μπορείτε επίσης να εμποδίσετε το Google Analytics να συλλέγει δεδομένα κάνοντας κλικ σε αυτόν το σύνδεσμο. Το cookie εξαίρεσης έχει οριστεί για να αποτρέψει τη μελλοντική συλλογή των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Το cookie εξαίρεσης ισχύει μόνο σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης και μόνο για τον ιστότοπό μας και είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας. Εάν διαγράψετε τα cookies σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να ορίσετε ξανά το cookie opt-out. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε συνδυασμό με το Google Analytics μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Βοήθειας του Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el).

γ) Παρακολούθηση μετατροπών Google Adwords
Χρησιμοποιούμε επίσης την Παρακολούθηση μετατροπών Google για στατιστική καταγραφή και αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπού μας με σκοπό τη βελτιστοποίησή του για εσάς. Το Google Adwords θα ορίσει ένα cookie (δείτε την παράγραφο 4) στον υπολογιστή σας εάν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Google. Αυτά τα cookies λήγουν μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για προσωπική αναγνώριση. Εάν ο χρήστης επισκέπτεται ορισμένες σελίδες του ιστότοπου του πελάτη του Adwords και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, η Google και ο πελάτης μπορούν να αναγνωρίσουν ότι ο χρήστης έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και ότι έχει ανακατευθυνθεί σε αυτήν τη σελίδα. Κάθε πελάτης Adwords λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Επομένως, τα cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν μέσω των ιστότοπων των πελατών της Adwords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπών για πελάτες Adwords που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών. Οι πελάτες Adwords βλέπουν τον συνολικό αριθμό χρηστών που έχουν κάνει κλικ στη διαφήμισή τους και έχουν ανακατευθυνθεί σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν θα λάβετε πληροφορίες που να αναγνωρίζουν προσωπικά τους χρήστες. Αν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαδικασία παρακολούθησης, μπορείτε επίσης να απορρίψετε τη ρύθμιση ενός cookie που απαιτείται γι 'αυτό - για παράδειγμα χρησιμοποιώντας μια ρύθμιση περιήγησης που απενεργοποιεί γενικά την αυτόματη ρύθμιση των cookies. Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookie για την παρακολούθηση μετατροπών, ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει τα cookies από τον τομέα "www.googleadservices.com". Η πολιτική απορρήτου της Google για την παρακολούθηση μετατροπών μπορεί να βρεθεί εδώ: (https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

6. Υποδοχές κοινωνικών μέσων
Χρησιμοποιούμε τις κοινωνικές προσθήκες των κοινωνικών δικτύων Youtube και τους Χάρτες Google στην ιστοσελίδα μας με βάση την τέχνη. 6 παρ. 1 σελ. 1 (στ) GDPR για να γίνει γνωστότερη η εταιρεία μας. Ο υποκείμενος στόχος διαφήμισης πρέπει να θεωρηθεί ως έννομο συμφέρον κατά την έννοια του GDPR. Η ευθύνη για τη λειτουργία που είναι συμβατή με την προστασία δεδομένων πρέπει να διασφαλίζεται από τον αντίστοιχο πάροχο. Η ενσωμάτωση αυτών των plug-ins από εμάς πραγματοποιείται με τη λεγόμενη μέθοδο με δύο κλικ για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας για την προστασία τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

α) Χάρτες Google
Χρησιμοποιούμε τους Χάρτες Google στον ιστότοπό μας για την παρουσίαση της τοποθεσίας μας καθώς και για τη δημιουργία μιας περιγραφής της διαδρομής. Αυτή είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, η οποία στο εξής καλείται "Google".

Η πιστοποίηση της Google από την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ εγγυάται ότι τηρούνται επίσης οι κανονισμοί της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ. Το κείμενο της ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ βρίσκεται στο:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Active

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, δημιουργείται μια σύνδεση στο διακομιστή Google στις ΗΠΑ για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση ορισμένων γραμματοσειρών στον ιστότοπό μας.

Εάν έχετε πρόσβαση στο στοιχείο Google Maps του ιστότοπού μας, η Google αποθηκεύει ένα cookie στη συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης Internet. Οι ρυθμίσεις χρήστη και τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να εμφανιστεί η τοποθεσία μας και για την περιγραφή μιας διαδρομής. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Google χρησιμοποιεί διακομιστές στις ΗΠΑ.

Η νομική βάση είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 στ) GDPR. Το νόμιμο συμφέρον μας έγκειται στη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας της παρουσίας μας στο Διαδίκτυο.

Αυτή η σύνδεση με την Google δίνει τη δυνατότητα στην Google να προσδιορίσει από ποιον ιστότοπο το αίτημα σας στάλθηκε και σε ποια διεύθυνση IP πρέπει να μεταδοθεί η περιγραφή της διαδρομής.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την επεξεργασία, έχετε την επιλογή να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης Internet. Θα βρείτε λεπτομέρειες για αυτό κάτω από τα "Cookies" παραπάνω.

Επιπλέον, οι Χάρτες Google και οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των Χαρτών Google χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της Google https://policies.google.com/terms?gl=GR&hl=el και τους Όρους και Προϋποθέσεις για τους Χάρτες Google https: / /www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Επιπλέον, η Google προσφέρει κάτω από

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

περαιτέρω πληροφορίες.

 

β) YouTube
Επίσης, χρησιμοποιούμε το YouTube στον ιστότοπό μας. Αυτή είναι μια δικτυακή πύλη βίντεο του YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, ΗΠΑ, εφεξής "YouTube".

Το YouTube είναι θυγατρική της Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 ΗΠΑ, εφεξής "Google".

Μέσω πιστοποίησης σύμφωνα με την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ ("ασπίδα προστασίας της ΕΕ-ΗΠΑ")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Active

Η Google και η θυγατρική της YouTube εγγυώνται ότι οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων της ΕΕ θα τηρούνται επίσης κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ.

Χρησιμοποιούμε το YouTube σε συνδυασμό με τη λειτουργία "Προχωρημένη λειτουργία απορρήτου" για να σας δείξουμε βίντεο. Η νομική βάση είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 στ) GDPR. Το νόμιμο συμφέρον μας έγκειται στη βελτίωση της ποιότητας της παρουσίας μας στο Διαδίκτυο. Σύμφωνα με το YouTube, η λειτουργία "Extended mode protection mode" σημαίνει ότι τα δεδομένα που καθορίζονται παρακάτω θα μεταδοθούν στον διακομιστή YouTube μόνο αν ξεκινήσετε πραγματικά ένα βίντεο.

Χωρίς αυτή την "Εκτεταμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων", θα δημιουργηθεί μια σύνδεση με το διακομιστή YouTube στις Η.Π.Α. μόλις συνδεθείτε σε μία από τις σελίδες μας στο Διαδίκτυο στις οποίες έχει ενσωματωθεί ένα βίντεο YouTube.

Αυτή η σύνδεση απαιτείται για να μπορέσουμε να προβάλλουμε το αντίστοιχο βίντεο στην ιστοσελίδα μας μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το YouTube τουλάχιστον θα καταγράψει και θα επεξεργαστεί τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και την ώρα καθώς και τον ιστότοπο που επισκεφθήκατε. Επιπλέον, δημιουργείται μια σύνδεση στο δίκτυο διαφημίσεων Google "DoubleClick".

Εάν είστε συνδεδεμένοι ταυτόχρονα στο YouTube, το YouTube θα αντιστοιχίσει τις πληροφορίες σύνδεσης στο λογαριασμό σας στο YouTube. Αν θέλετε να αποφύγετε αυτό, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το YouTube πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ή να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο λογαριασμό χρήστη YouTube.

Για λόγους λειτουργικότητας και ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης, το YouTube αποθηκεύει μόνιμα cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο στο τερματικό σας. Αν δεν συμφωνείτε με αυτήν την επεξεργασία, έχετε την επιλογή να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας το στο πρόγραμμα περιήγησης Internet. Θα βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό κάτω από τα "Cookies" παραπάνω.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες προστασίας από την άποψη αυτή, κατέχει η Google στις βάσεις δεδομένων που απαριθμούνται στο

https://policies.google.com/privacy

ανακτήσιμες πληροφορίες προστασίας δεδομένων.

 

7. Δικαιώματα των ενδιαφερομένων
Εχεις το δικαίωμα:

να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεστε από εμάς σύμφωνα με το άρθρο. 15 GDPR. Ειδικότερα, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους ή τα δεδομένα σας έχουν αποκαλυφθεί ή πρόκειται να αποκαλυφθούν, την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού την επεξεργασία ή την αντίρρηση, την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής και την προέλευση των δεδομένων σας. Εάν δεν έχουν συλλεχθεί από εμάς και η ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης και, κατά περίπτωση, σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία τους,
σύμφωνα με το άρθρο. 16 GDPR, να ζητήσουμε χωρίς καθυστέρηση τη διόρθωση λανθασμένων ή πλήρων προσωπικών δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει.
να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει μαζί μας σύμφωνα με το άρθρο. 17 GDPR, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για την άσκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
σύμφωνα με το άρθρο. 18 GDPR, για να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των δεδομένων, εάν η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αρνείστε να διαγράψετε τα δεδομένα και δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά εάν τα χρειάζεστε για να διεκδικήσετε, ή να υπερασπίσετε νομικές αξιώσεις ή εάν έχετε υποβάλει αντίρρηση στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο. 21 GDPR.
σύμφωνα με το άρθρο. 20 GDPR, για να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, τρέχουσα και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε τη μεταφορά τους σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο.
σύμφωνα με το άρθρο. 7 παρ. 3 GDPR, για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ως αποτέλεσμα, δεν έχουμε πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε δεδομένα βάσει αυτής της συναίνεσης στο μέλλον και
να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο. 77 DGDPR. Κατά κανόνα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή στη συνήθη κατοικία ή στο χώρο εργασίας σας ή στην έδρα της εταιρείας μας.
 
8. Δικαίωμα αντίρρησης
Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει νόμιμων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 φράση 1 (στ) GDPR, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 21 GDPR, υπό τον όρο ότι υπάρχουν λόγοι για αυτό που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή ότι η ένσταση στρέφεται κατά της άμεσης διαφήμισης. Στην τελευταία περίπτωση, έχετε γενικό δικαίωμα αντίρρησης, το οποίο θα εφαρμόσουμε χωρίς να καθορίσουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας ανάκλησης ή αντίρρησης, απλώς στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση privacy-policy@koester.eu

 

9. Ασφάλεια δεδομένων
Χρησιμοποιούμε τη συνήθη μέθοδο SSL (Secure Socket Layer) σε συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο κρυπτογράφησης που υποστηρίζει το πρόγραμμα περιήγησης. Το αν μια μόνο σελίδα του ιστότοπού μας διαβιβάζεται σε κρυπτογραφημένη μορφή δηλώνεται με την κλειστή εμφάνιση του κλειδιού ή του σύμβολο κλειδώματος στην κάτω γραμμή κατάστασης του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιούμε επίσης κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από τυχαία ή εκ προθέσεως χειραγώγηση, μερική ή πλήρη απώλεια, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

 

10. Ενημέρωση και τροποποίηση αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων
Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων είναι σήμερα έγκυρη και έχει την κατάσταση τον Μάιο του 2018. Λόγω της περαιτέρω ανάπτυξης του δικτυακού τόπου και των προσφορών μας πάνω ή λόγω αλλαγών νομικών ή επίσημων απαιτήσεων, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να εκτυπώσετε την τρέχουσα δήλωση προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπο στη διεύθυνση https://www.koester.de/privacy-policy

 

Επανακατευθυνόμενοι τομείς
www.abdichtungsbaustoffe.de
www.abdichtungssysteme.eu
www.bauchemische-produkte.de
www.bautenschutzmittel.de
www.bautenschutzprodukte.de
www.kb-ag.com
www.kb-ag.de
www.kb-ag.eu
www.kbag.de
www.kbag.eu
www.koester-austria.at
www.koester-bauchemie.com
www.koester-bauchemie.de
www.koester.de.com
www.koester.eu
www.koesterbauchemie.de
www.koestertaetningssystemer.dk
www.koster-australia.com
www.koster-ru.com
www.koster-thailand.com
www.koster.com.pa
www.koster.de.com
www.koster.eu
www.koster.gr
www.koster.hu
www.koster.mx
www.koster.pt
www.koster.si
www.koster.tw
www.koster.ua
www.kosterbrasil.com
www.kosteritalia.it
www.kosterlb.com
www.reno-san.eu
www.renosan.euPrivacy policy according to the new European data protection law – the General Data Protection Regulation (GDPR) – comes into effect on May 25, 2018, across the European Union.

Dear user,

We are pleased that you visit the web sites of the KÖSTER BAUCHEMIE AG. Thank you for your interest in our company, our group of companies, our products, our information, and our services.

The protection of your privacy when using the web sites of the KÖSTER BAUCHEMIE AG is important to us. We therefore act in accordance with the applicable legal provisions for the protection of personal data and data security.

 

1. Name and contact details of the controller and the company data protection officer

This data protection information applies to data processing by:

Responsible: Köster Bauchemie AG, Dieselstr. 1-10, 26607 Aurich, Germany

Email: info@koester.eu

Phone: +49 (0)4941 - 9709-0

Fax: +49 (0)4941 - 9709-40

The data protection officer of the KÖSTER BAUCHEMIE AG can be contacted at the above address, Mr. Udo Gleich, or at privacy-policy@koester.eu

 

2. Collection and storage of personal data as well as type and purpose of their use

a) When visiting the website

When you visit our website www.koester.eu and re-directed domains (see below), the browser used on your device automatically sends information to the server for our website. This information is temporarily stored in a so-called log file. The following information is recorded without your intervention and stored until it is automatically deleted:

The mentioned data will be processed by us for the following purposes:

The legal basis for data processing is Art. 6 para. 1 sentence 1 of the GDPR. Our legitimate interest follows from the purposes listed above for data collection. Under no circumstances do we use the data collected for the purpose of drawing conclusions about you personally.

In addition, we use cookies and analysis services when you visit our website. You will find more detailed explanations under sections 4 and 5 of this data protection declaration.

 

b) When registering for our newsletter

If you have expressly consented according to Art. 6 para. 1 sentence 1 (a) GDPR, we will use your e-mail address to send you our newsletter on a regular basis. Your name and e-mail address are sufficient for receiving the newsletter.

You can unsubscribe at any time, for example via a link at the end of each newsletter. Alternatively, you can send your un-subscription request at any time informally to newsletter@koester.eu   

 

c) While using our contact form, seminar registration contact form, and the online shop

If you have any questions, we offer you the opportunity to contact us using the form provided on the website. We need your name, e-mail address, address and telephone number so that we know who sent the request and can answer and process it. Further information can be optionally provided. The data will be processed for the purpose of contacting us in accordance with Art. 6 para. 1 sentence 1. (a) GDPR on the basis of your voluntary consent. The personal data collected by us for the use of the contact form will be automatically deleted after the completion of your inquiry, after completion of the order, or termination of the business relationship. Legal retention periods remain unaffected.

 

3. Passing on of data

Your personal data will not be transmitted to third parties for purposes other than those listed below. In order to support you in your request, we will forward your inquiry to the corresponding system partners and KÖSTER sales partners.We will only pass on your personal data to third parties if:

Our company regularly reviews your credit history when entering into a contract and in certain cases where there is a legitimate interest. We cooperate with Creditreform (Creditreform Leer Bolte KG, Hauptstraße 16, 26789 Leer), from whom we receive the necessary data. For this purpose we will send your name and contact details to Creditreform. Further information on the data processing at Creditreform can be found in the detailed information sheet "Creditreform Information acc. Art. 14 EU-DSGVO (see Annex 1) or at https://en.creditreform.de/navigations/content-footer/data-privacy-declaration.html
 

4. Cookies

We use cookies on our site. These are small files that your browser automatically creates and that are stored on your device (laptop, tablet, smartphone, etc.) when you visit our site. Cookies do no damage to your end device, do not contain viruses, Trojans, or other malware. Information is stored in the cookie that results in each case in connection with the specifically used terminal device. However, this does not mean that we immediately become aware of your identity. The use of cookies serves on the one hand to make the use of our offer more pleasant for you. For example, we use so-called session cookies to recognize that you have already visited individual pages of our website. These will be deleted automatically after leaving our site. In addition, we also use temporary cookies that are stored on your end device for a specified period of time to optimize user-friendliness. If you visit our site again to use our services, it will automatically recognize that you have already been with us and what entries and settings you have made so that you do not have to enter them again.

On the other hand, we use cookies to statistically record the use of our website and to evaluate it for you for the purpose of optimizing our offer, (see Section 5). These cookies enable us to automatically recognize when you return to our site. These cookies are automatically deleted after a defined period of time. The data processed by cookies is required for the aforementioned purposes in order to protect our legitimate interests and those of third parties pursuant to Art. 6 Para. 1 sentence 1(f) GDPR. Most browsers automatically accept cookies. However, you can configure your browser so that no cookies are stored on your computer or a message always appears before a new cookie is created. However, the complete deactivation of cookies can lead to the condition that you cannot use all functions of our website.

 

5. Analysis tools

a) Tracking tools

The tracking measures listed below and used by us are carried out on the basis of Art. 6 para. 1 sentence 1 (f) GDPR. With the tracking measures used, we want to ensure that our website is designed to meet requirements and is continually optimized. On the other hand, we use the tracking measures to statistically record the use of our website and to evaluate it for the purpose of optimizing our offer. These interests are to be regarded as legitimate within the meaning of the aforementioned provision. The respective data processing purposes and data categories can be found in the corresponding tracking tools.

b) Google Analytics

For the purpose of demand-oriented design and continuous optimization of our pages, we use Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/ ) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hereinafter "Google"). In this context, pseudonym created user profiles are created and cookies (see point 4) are used. The information generated by the cookie about your use of this website such as

are transferred to a Google server in the USA and stored there. The information is used to evaluate the use of the website, to compile reports on the website activities and to provide further services associated with the use of the website and the Internet for the purposes of market research and demand-oriented design of these Internet pages. This information may also be transferred to third parties if this is required by law or if third parties process this data on behalf of the company. Under no circumstances will your IP address be merged with other data from Google. The IP addresses are anonymized so that an assignment is not possible, (IP masking). You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also prevent the collection of data generated by the cookie and related to your use of the website (including your IP address) and the processing of this data by Google by downloading and installing a browser add-on, (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ). As an alternative to the browser add-on, especially for browsers on mobile devices, you can also prevent Google Analytics from collecting data by clicking on this link. An opt-out cookie is set to prevent future collection of your data when you visit this website. The opt-out cookie is only valid in this browser and only for our website and is stored on your device. If you delete the cookies in this browser, you must set the opt-out cookie again. Further information on data protection in connection with Google Analytics can be found in the Google Analytics Help section (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

c) Google Adwords Conversion Tracking

We also use Google Conversion Tracking to statistically record and evaluate the use of our website for the purpose of optimizing it for you. Google Adwords will set a cookie (see paragraph 4) on your computer if you have accessed our website via a Google ad. These cookies expire after 30 days and are not used for personal identification. If the user visits certain pages of the Adwords customer's website and the cookie has not yet expired, Google and the customer can recognize that the user has clicked on the ad and has been redirected to this page. Each Adwords customer receives a different cookie. Cookies cannot therefore be traced via the websites of Adwords customers. The information collected using the conversion cookie is used to generate conversion statistics for Adwords customers who have opted for conversion tracking. Adwords customers see the total number of users who clicked on their ad and were redirected to a page with a conversion tracking tag. However, you will not receive any information that personally identifies users. If you do not wish to participate in the tracking process, you can also reject the setting of a cookie required for this - for example using a browser setting that generally deactivates the automatic setting of cookies. You can also deactivate cookies for conversion tracking by setting your browser to block cookies from the "www.googleadservices.com" domain. Google's privacy policy for conversion tracking can be found here: (https://services.google.com/sitestats/de.html ).

 

6. Social Media Plug-ins

We use social plug-ins of the social networks Youtube and Google Maps on our website on the basis of art. 6 par. 1 p. 1 (f) GDPR to make our company better known. The underlying advertising purpose is to be regarded as a legitimate interest within the meaning of the GDPR. Responsibility for data protection-compliant operation must be guaranteed by the respective provider. The integration of these plug-ins by us takes place with the so-called two-click method for visitors of our web page to protect them in the best possible way.

a) Google maps

We use Google Maps on our website for the presentation of our location as well as for the creation of a route description. This is a service offered by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hereinafter only called "Google".

Google's certification under the EU-US Privacy Shield guarantees that the EU's data protection regulations are also complied with when processing data in the USA. The text of the EU-US Privacy Shield can be found at:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Active

When you visit our website, a connection is established to the Google server in the USA to enable the display of certain fonts on our website.

If you access the Google Maps component of our website, Google stores a cookie on your device via your Internet browser. Your user settings and data will be processed to display our location and to provide a route description. We cannot exclude that Google uses servers in the USA.

The legal basis is Art. 6 para. 1 (f) GDPR. Our legitimate interest lies in optimizing the functionality of our Internet presence.

This connection to Google enables Google to determine from which website your request was sent and to which IP address the route description is to be transmitted.

If you do not agree to this processing, you have the option of preventing the installation of cookies by making the appropriate settings in your Internet browser. You will find details on this under "Cookies" above.

In addition, Google Maps and the information obtained via Google Maps are used in accordance with the Google Terms of Use https://policies.google.com/terms?gl=EN&hl=de and the Terms and Conditions for Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Furthermore, Google offers under

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

further information.

 

b) YouTube

We also use YouTube on our website. This is a video portal of YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, hereinafter referred to as "YouTube".

YouTube is a subsidiary of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hereinafter referred to as "Google".

Through certification according to the EU-US privacy shield ("EU-US Privacy Shield")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Active

Google and its subsidiary YouTube guarantee that the data protection regulations of the EU will also be observed when processing data in the USA.

We use YouTube in conjunction with the "Advanced Privacy Mode" feature to show you videos. The legal basis is Art. 6 para. 1 (f) GDPR. Our legitimate interest lies in improving the quality of our Internet presence. According to YouTube, the "Extended data protection mode" function means that the data specified below will only be transmitted to the YouTube server if you actually start a video.

Without this "Extended Privacy Policy", a connection to the YouTube server in the USA will be established as soon as you access one of our Internet pages on which a YouTube video is embedded.

This connection is required in order to be able to display the respective video on our website via your Internet browser. In the course of this, YouTube will at least record and process your IP address, the date and time as well as the website you visited. In addition, a connection to the Google advertising network "DoubleClick" is established.

If you are logged in to YouTube at the same time, YouTube will assign the connection information to your YouTube account. If you wish to prevent this, you must either log out of YouTube before visiting our website or make the appropriate settings in your YouTube user account.

For the purpose of functionality and analysis of usage behavior, YouTube permanently stores cookies via your Internet browser on your terminal. If you do not agree to this processing, you have the option of preventing the storage of cookies by setting it in your Internet browser. You will find more detailed information on this under "Cookies" above.

Further information about the collection and use of data as well as your rights and protection options in this regard is held by Google in the databases listed under

https://policies.google.com/privacy

retrievable data protection information.

 

7. Rights of the persons concerned

You have the right:

 

8. Right of objection

If your personal data are processed on the basis of legitimate interests pursuant to Art. 6 para. 1 sentence 1 (f) GDPR, you have the right to object to the processing of your personal data pursuant to Art. 21 GDPR, provided that there are reasons for this which arise from your particular situation or the objection is directed against direct advertising. In the latter case, you have a general right of objection, which we will implement without specifying a particular situation. If you wish to exercise your right of revocation or objection, simply send an e-mail to privacy-policy@koester.eu

 

9. Data security

We use the most common SSL (Secure Socket Layer) method in connection with the highest level of encryption supported by your browser. Whether a single page of our website is transmitted in encrypted form is indicated by the closed display of the key or lock symbol in the lower status bar of your browser. We also use suitable technical and organizational security measures to protect your data against accidental or intentional manipulation, partial or complete loss, destruction or unauthorized access by third parties. Our security measures are continuously improved in line with technological developments.

 

10. Updating and amendment of this data protection declaration

This data protection declaration is currently valid and has the status of May 2018. Due to the further development of our website and offers above or due to changed legal or official requirements, it may become necessary to change this data protection declaration. You can access and print out the current data protection declaration at any time on the website at https://www.koester.de/privacy-policy

 

Re-directed domains

www.abdichtungsbaustoffe.de
www.abdichtungssysteme.eu
www.bauchemische-produkte.de
www.bautenschutzmittel.de
www.bautenschutzprodukte.de
www.kb-ag.com
www.kb-ag.de
www.kb-ag.eu
www.kbag.de
www.kbag.eu
www.koester-austria.at
www.koester-bauchemie.com
www.koester-bauchemie.de
www.koester.de.com
www.koester.eu
www.koesterbauchemie.de
www.koestertaetningssystemer.dk
www.koster-australia.com
www.koster-ru.com
www.koster-thailand.com
www.koster.com.pa
www.koster.de.com
www.koster.eu
www.koster.gr
www.koster.hu
www.koster.mx
www.koster.pt
www.koster.si
www.koster.tw
www.koster.ua
www.kosterbrasil.com
www.kosteritalia.it
www.kosterlb.com
www.reno-san.eu
www.renosan.eu

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America